אסופית חיפשה ומצאה הורים, אחים וגם רכוש

המעמד והזכויות של ילדים מאומצים או אסופים ימשיכו להעסיק גניאלוגים ומשפטנים בעולם.

להלן דרמה מארץ ישראל הקטנה:

תינוקת, בת יומה, הונחה בפתח בית חולים ידוע בירושלים, בשנת 1926. לא היו עליה סימני זיהוי או מידע על הוריה הביולוגיים. התינוקת נאספה על ידי האחות הראשית, שהיתה ערירית, ואומצה על ידה כבת.

התינוקת גדלה והגיעה לפירקה. היא נישאה והביאה ילדים לאוויר העולם. בהגיעה לגיל שלושים התחילה האשה לחקור את שורשיה. בצר לה היא פנתה לפרקליט שיעזור לה לפתור את התעלומה. האם המאמצת הלכה לעולמה. בספר הלידות שנוהל על ידי השלטון בתקופת המנדט לא היו נתונים על הלידה. הפרט היחיד שהאשה ידעה להצביע עליו היה היום בו נאספה בפתח בית החולים. תיקי אימוץ הם, כידוע לכול, תיקים חסויים, ורק בהתמלא תנאים מיוחדים ניתן לעיין בהם. במקרה הזה חסר היה המפתח לכניסה לעיון בתיק האימוץ.

לאחר לבטים החליט הפרקליט לדפדף ולסרוק בעיתון הרשמי [שהיה ילקוט הפרסומים של ממשלת המנדט] ובפרסומים של בתי המשפט מאותה שנה וסמוך לה, שמא ימצאה בהם קצה החוט להמשך החיפוש. כידוע, אימוץ חוקי נעשה על ידי בית המשפט לאחר פרסום מודעה בעיתון הרשמי. הפרקליט שטיפל בעניין קיווה לגלות בדרך זו אם אכן הוגשה בקשת אימוץ ומי היה המבקש או עורך הדין שטיפל בבקשת האימוץ וייצג את האחות הרחמנייה המאמצת.

בחיפוש נתגלתה מודעה על בקשה לאימוץ של תינוקת בת יומה, עם תאריך שהתאים ליום הלידה של האשה. במודעה צוין שמו של עורך הדין שטיפל בבקשה. בדיקה נוספת העלתה כי זה הגיע לזקנה ופרש לגמלאות והיה חשש שהארכיון שלו נשרף.

הפרקליט החליט אף על פי כן לצלצל לביתו של החבר שפרש לגמלאות כמה שנים לפני כן, בתקווה שימצא אותו בחיים וארכיונו נשמר, שמא יוכל אולי להיעזר בו. למזלו נמצא החבר הפורש בחיים. הוא זכר את בקשת האימוץ שטיפל בה עשרות שנים קודם לכן, אך הוא ביקש שהות לבדוק בארכיון השמור עמו שמא יוכל להוסיף מידע.

שיחת טלפון נוספת, ימים מספר אחר כך, הביאה לפריצת הדרך לגילוי התעלומה. התיק נשמר ונמצאו בו פרטים על החקירות לגילוי ההורים הביולוגים, שלא היו נשואים, ושמסיבות שלהם ניסו להיפטר מן התינוקת הרכה. בדיקות נוספות וחיפושים נוספים בספרי המסים ובספרי המקרקעים וכן בספרי מרשם התושבים גילו את מקום מגוריהם של ההורים, וכך נתגלה שלאחד מן ההורים, שבינתים נפטר, נכסי מקרקעים שהיו רשומים על שמו… בהליך נוסף שביצע הפרקליט הוצאו צווי ירושה והאשה קיבלה את הצווים שבהם פורטו האחים והאחיות שירשו יחד את נכסי ההורים.