קוקיה, אלישר – וגם ולירו – באים לקבל יעוץ משפטי משלמה מזרחי